Advies

 

Binnen het kader van onze dienstverlening verzorgen wij de project documenten in de vorm van: het bouwkundig CAD tekenwerk, het bouwkundig STABU bestek, de voorbereiding- en uitvoeringsplanning, de bouwkosten begroting in de ontwerp- en bouwvoorbereidingsfase en het samenstellen van het gebouw dossier en de daarvan integraal deeluitmakende documenten, de beheer- en onderhoudsplanning. Ons team is telkens up to date met de meest recente bouwkundige ontwikkelingen en materiaaltoepassingen alsmede de daarmee samenhangende kostenconsequenties en duurzaamheidskwalificatie en onze dienstverlening geschiedt geheel overeenkomstig de geldende bouw- en milieuregelgeving en vergunningseisen.

Met goed bouwmanagement houdt u controle op de bouwkosten en de planning. Bouwadvies Groningen kan u hierbij natuurlijk helpen.

U kunt hiervoor Ralph Barkhuis direct bereiken op tel. nr. 06-51404723 of 050-5346070